Bilgi Güvenliği Politikamız

OME Elektronik için müşteri mülkiyeti ve bilgi en değerli varlıklardan biridir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de müşterilerimizin önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

Bu anlayış doğrultusunda;
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması için gerekli çalışmaları yapar ve teknik önlemleri alırız.

Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.

İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.

Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.

Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve gerekli önlemleri alırız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak kurulmasına yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yaparız.

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr

Bilgi Güvenliği Politikamız

OME Elektronik için müşteri mülkiyeti ve bilgi en değerli varlıklardan biridir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de müşterilerimizin önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

Bu anlayış doğrultusunda;
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması için gerekli çalışmaları yapar ve teknik önlemleri alırız.

Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.

İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.

Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.

Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve gerekli önlemleri alırız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak kurulmasına yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yaparız.

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr

Bilgi Güvenliği Politikamız

OME Elektronik için müşteri mülkiyeti ve bilgi en değerli varlıklardan biridir.

Bilgi güvenliğinin tüm çalışanlarımızın sorumluluğunda olduğunun ve bilginin istemli ya da istemsiz olarak kaybı veya usulsüz kullanılması durumunda hem firmamızın hem de müşterilerimizin önemli zararlar görebileceğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle firmamıza ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini, sürdürülebilir bir anlayışla koruruz.

Bu anlayış doğrultusunda;
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması için gerekli çalışmaları yapar ve teknik önlemleri alırız.

Bilgi varlıklarımızı tanımlar, sınıflandırır, bunları tehdit eden riskleri belirler, bu riskleri yönetmek için gerekli yöntemleri geliştirir ve etkin şekilde uygularız.

İlgili mevzuatı ve mevzuatla ilgili gelişmeleri takip eder, uygulanmasını sağlamak ve muhtemel ihlalleri önlemek üzere gerekli tedbirleri alırız.

Bilgi güvenliğini sağlamada en önemli unsurun insan olduğu gerçeği ile başta çalışanlarımız ve gerektiğinde diğer paydaşlarımızın da bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artıracak eğitimler düzenler ve sonuçlarının takibini yaparız.

Yaşanacak herhangi bir olumsuzluk karşısında işlerimizin ve müşterilerimize karşı olan sorumluluklarımızın kesintiye uğramaması için iş sürekliliği planlarını hazırlar ve gerekli önlemleri alırız.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin standartlara uygun olarak kurulmasına yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yaparız.

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr