İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

OME Elektronik olarak iş kazalarının yaşanmadığı bir dünya için;

İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler ve sürekli iyileştiririz.

Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyarız.

İSG performansımızı artırmak için hedefler belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.

Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.

Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak amacıyla OME İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.                                                       

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

OME Elektronik olarak iş kazalarının yaşanmadığı bir dünya için;

İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler ve sürekli iyileştiririz.

Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyarız.

İSG performansımızı artırmak için hedefler belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.

Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.

Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak amacıyla OME İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.                                                       

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

OME Elektronik olarak iş kazalarının yaşanmadığı bir dünya için;

İşyerimizde her türlü faaliyet sırasında yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını engellemek amacıyla; riskleri belirler, değerlendirir ve etkilerini en aza indirmek için önlemler alırız.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetimini, performansını ve etkinliğini izler ve sürekli iyileştiririz.

Kuruluşumuzu ilgilendiren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uyarız.

İSG performansımızı artırmak için hedefler belirler, uygular ve etkinliğini kontrol ederiz.

Kurmuş olduğumuz İSG yönetim sistemini dokümante eder, yerine getirir ve sürekliliğini sağlarız.

Tüm çalışanlarımıza, İSG sorumluluk bilincini artırmak amacıyla OME İSG Politikasını duyurur, kamuoyuna ve ilgili tarafların paylaşımına açık tutarız.                                                       

Adnan Kahveci Mah. Fabrikalar Cd. No:3A 34528 Beylikdüzü - İstanbul

(+90) 212 886 99 29

(+90) 212 886 26 85

ome@ome.com.tr